Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur,sbormistr Mojca Volavšek

Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur,sbormistr Mojca Volavšek