Festivalem provázel pan Jaroslav Vojta alias Johan Srdnata,svobodný pán z Močidel a Štěudré

Festivalem provázel pan Jaroslav Vojta alias Johan Srdnata,svobodný pán z Močidel a Štěudré