Jiří Kolář byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu PČR

10.10.2012 12:35

Prof.PaeDr.Jiří Kolář patří k zakladatelům katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Svou celoživotní prací se významně zasadil o rozvoj českého amatérského sborového zpěvu. Řadu let působil jako výkonný předseda hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Je autorem či spoluautorem mnoha učebnic a učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy a řízení pěveckého sboru.

S panem profesorem se pěvecké sbory setkávají hlavně při sborových soutěžích,kde působí jako porotce.Moc a moc blahopřejeme a těšíme se na další osobní setkání třeba právě při  sborové soutěži.