Náš tradiční Jarní koncert

08.04.2015 09:50

11.4.2015 Vás srdečně zveme na náš tradiční Jarní koncert. Koncert se uskuteční v koncertním sále ZUŠ od 18 hodin. Naším letošním hostem je smíšený sbor Collegium hortensis z Teplic se sbormistrem Janem Zástěrou. Sbormistr a sbor se mimo jiné  angažují  v Trautzlově umělecké společnosti. Mgr.plk. Jan Zástěra je dirigentem Hudby Hradní stráže a Policie ČR a také doktorandem na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty UK. Jan Zástěra je také vůdčí osobností Spojených sborů Podkrušnohoří, jejichž členem je jak Ženský komorní sbor Jirkov tak i Collegium hortensis. Proto si pro společné vystoupení sbory připravily Hymnus o Perle z rozsáhlé cyklické kompozice Symfonia in honorem Jacobi Trautzli, jejímž autorem je Jan Zástěra a premiérově byla uvedena Spojenými sbory Podkrušnohoří a Hudbou Hradní stráže a Policie České republiky v Oseku 22.9.2013.