Oratorium Korunovace českých králů

11.09.2016 16:45

Korunovace českých králů - to je název oratoria pro sbor, sólisty a orchestr dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Jana Zástěry. Světová premiéra skladby zazní 25.9.2016 v opatském kostele v Oseku. Nenechte si ujít  unikátní koncert. Rezervace vstupenek je možná v oseckém infocentru nebo si vstupenky rovnou tamtéž pořiďte. Náš sbor vystoupí na koncertě v rámci Spojených sborů Podkrušnohoří. Podrobnosti o koncertě najdete v plakátu.