Římský koncert Collegia hortensis v Teplicích

24.05.2016 12:34

Stejný program, který Collegium hortensis připravilo pro slavnostní koncert velvyslanců v San Stefano rotondo al Monte Celio v Římě a s kterým slavilo úspěch před kardinály, diplomaty a římskými krajany, zazní v teplickém kostele sv. Alžběty.

Smíšený pěvecký sbor v doprovodu smyčcového kvinteta s operní pěvkyní Miroslavou Časarovou přednese skladby teplických autorů Josefa Wolframa a Jana Zástěry, ale také skladby národů Visegrádské čtyřky a dalších světových skladatelů jako např. W. A. Mozarta, J. S. Bacha nebo G. F. Händela.