Smutné oznámení

05.08.2014 14:56

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 3. srpna 2014 zemřel ve věku 82 let pan Miroslav Tittlbach, prom. pedagog z Teplic.  

 

Velikou část svého života zasvětil sborovému zpěvu. V severních Čechách se dlouhá léta aktivně podílel na jeho rozvoji, působil jako sbormistr, ale také jako vedoucí kabinetu KPÚ pro hudební výchovu. Jeho jméno je spojeno např. se školním sborem DPS Teplice, s ŽPS Teplice, ale jednu z nejzřetelnějších sbormistrovských stop zanechal v Krušnohorském pěveckém sboru Teplice. 

 

Byl platným členem Unie českých pěveckých sborů. Dokud mu to zdraví umožňovalo, aktivně se zapojoval do oblastní činnosti a pomáhal s pořádáním akcí. Na podnět Oblastního výboru pro Ústecký kraj mu byl v roce 2011 předsednictvem UČPS udělen zlatý odznak s granáty.  

 

Poslední rozloučení proběhne v pátek 8. 8. 2014  v 9 hodin ve smuteční síni v Bystřanech.

 

Čest jeho celoživotní práci! 

 

 

                                                                                              Hana Kultová

                                                                                   předsedkyně Oblastního výboru

  pro Ústecký kraj