Spojené sbory Podkrušnohoří

19.03.2013 16:08

Projekt Spojených sborů Podkrušnohoří vznikl na podzim roku 2012.Prvním počinem tohoto tělesa,které sdružuje sbory působící v regionu severozápadních Čech, je nastudování vokálně - instrumentální skladby Jana Zástěry Symfonia in honorem Jacobi Trautzli.Skladba bude provedena na podzim pod taktovkou autora na třech koncertech v Oseku a Praze.Spojené sbory Podkrušnohoří v žádném případě nejsou uzavřenou společností výše zmiňovaných sborů.Projekt je otevřen i dalším sborům.Další podrobnosti o projektu a také notový a zvukový materiál ke skladbě Jana Zástěry najdete zde.Těšíme se,že se k nám přidáte...