Stříbrné Světlušky

03.04.2016 12:39

30.března 2016 se v ZUŠ v Litvínově konalo krajské kolo celostátní soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu.V kategorii A1 (děti do 12 let v počtu do 16 členů sboru) získal pěvecký sbor ZUŠ  Jirkov Světlušky krásné stříbrné pásmo. Sbor řídí sbormistři Marie a Luboš Hánovi. Blahopřejeme!