25.9.2016, Korunovace českých králů, opatský chrám cisterciáckého kláštera v Oseku

V rámci Spojených sborů Podkrušnohoří vystoupil náš sbor při světové premiéře oratoria Korunovace českých králů dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Jana Zástěry.