„Symfonia in honorem Jacobi Trautzli“ - Symfonická freska z dějin Oseka,opatský chrám Osek

V neděli 22.9.2013 se v opatském chrámu v Oseku po 17 hodině rozezněly první tóny  rozsáhlé symfonické skladby s vokální složkou zkomponovanou k příležitosti stého výročí povýšení Oseka na město.  Skladbu provedl více než  dvousetčlenný ansámbl složený ze Spojených sborů Podkrušnohoří a Hudby hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou skladatele a dirigenta Jana Zástěry.

Fotogalerie

 

Ženský komorní sbor je zapojen do projektu  Spojených sborů Podkrušnohoří.