Zveme Vás na náš tradiční vánoční koncert "Zvěstujem Vám radost", který se koná 18.12.2021 v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ Jirkov. Naším hostem je skupina FONTÁNA.

Opatření platná v souladu s rozhodnutím vlády ke dni 22. 11. 2021:

Divák se u vstupu musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:

  • nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu pak 14 dní od aplikace)

  • v případě podání pouze první dávky očkovací látky negativním PCR testem ne starším 72 hodin (z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno pět testů měsíčně)

  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID 19 před méně než 180 dny

  • záznam v Informačním systému infekčních nemocí obsahující informaci o tom, že se nemůže ze zdravotních důvodů očkovat proti onemocnění COVID 19

  • děti do 18 let se prokazují negativním PCR testem ne starším 72 hodin (z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno pět testů měsíčně); u dětí do 12 let testování není vyžadováno

 

Zpěv je radost...

Vítejte na našem webu.

Ženský komorní sbor Jirkov vznikl  v roce 1971, v současné době sdružuje

15 zpěvaček. Napomáhá  v pokračování sborové tradice ve městě,pořádá pravidelné jarní a vánoční koncerty,vystupuje v celém regionu a organizuje výměnné koncertní zájezdy    s českými sbory i se sbory ze zahraničí.

 

Sbor založil a více než třicet let řídil Jaroslav Cyrus.

 

Ženský komorní sbor Jirkov je členem Unie českých pěveckých sborů.

 

V roce  2012 se sbor zapojil do projektu  Spojených sborů Podkrušnohoří.

 

 

Na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace o našem sboru,plánované akce,historii působení sboru a i několik fotografií z našich akcí.

 

 

Těšíme se na Vás na našich koncertech.

 

 

 

 

Hledáme nové zájemce o sborový zpěv

Ženský komorní sbor Jirkov přijímá nové zpěvačky. Znalost not a předchozí zkušenost ve sboru není podmínkou.Bližší informace u předsedkyně sboru (viz kontakty).