Kalendář akcí


2.6.2023, Noc kostelů, kostel sv. Jiljí, Jirkov


Děkanský kostel svatého Jiljí v Jirkově

Nejstarší jirkovskou stavební památkou je kostel sv. Jiljí. Původně zde stával raně gotický kostelík z doby kolem roku 1300, postavený na ostrůvku jako opevněný kostel. Přístup k němu byl po můstku. Byl přestavěn v pozdně gotickém stylu z roku 1538 a postavený za použití starších částí. Věž byla přistavěna v letech 1540 - 1545 a teprve v roce 1583 zastřešena. V roce 1642 bylo nutno zastřešení věže provést znovu, válečné události ji silně poškodily. Od roku 1587 až do roku 1837 vyvolával hlásný ze všech rohů této čtverhranné věže každou celou hodinu od 22 hodin večer do 4 hodiny ranní.

Kolem roku 1650 rozšířen a zbarokizován. Kolem roku 1660 byla na jižní stranu lodi přistavěna červenohrádecká kaple a na severní stranu kaple sv. Jana Nepomuckého se samostatným vchodem z Kostelního náměstí, dnes již zazděným. Roku 1784 byly do kostela pořízeny nové varhany a roku 1823 byl kostel nově vydlážděn. Kostel byl mnohokrát opravován - roku 1590 ještě protestanty, pak roku 1661, 1777, 1850, 1885, 1919, 1947 a začátkem 90. let, kdy se našly listiny, vložené při jednotlivých opravách. Kostel je jednolodní, zakončený nevýrazným presbytářem. Má mohutnou předsíň a třípatrovou věž s ochozem a bání s lucernou. Vnějšek je prostý, polygonální presbytář a nároží lodě jsou zpevněna opěrnými pilíři. Okna v lodi jsou hrotitá bez kružeb.

Vchod do kostela je ze severní předsíně pozdně hrotitým gotickým portálem z doby stavby a hlavním portálem v západním průčelí ze stejné doby. Vnitřek lodi byl zbarokizován v 18. století. V lodi je valená klenba s pásy, tribuna v západní části lodě je podklenuta křížovými hřebínkovými klenbami na hranolových pilířích. Roku 1909 byl na severní stranu věže přenesen ze staré dívčí školy městský znak.